Epitafium • Ave Maria
 • Najlepsze dopiero nadejdzie
 • Jezu, ufam Tobie
 • Pokój jego duszy
 • Bóg sam wybraÅ‚ czas
 • Pamięć pozostaÅ‚a
 • Pamięć jest droższa od sÅ‚ów
 • Spoczywaj w pokoju
 • Pamięć nie umiera
 • Na zawsze w naszych sercach
 • Niech spoczywa w pokoju
 • Bóg jest miÅ‚oÅ›ciÄ…
 • Na zawsze z Panem
 • Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
 • Niech jego obraz żyje w pamiÄ™ci tych, którym byÅ‚ drogi.
 • Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostajÄ….
 • Bóg tak chciaÅ‚
 • Spieszmy siÄ™ kochać ludzi. Tak szybko odchodzÄ…
 • Å»yjesz w naszych sercach
 • Tych, których siÄ™ kocha, nie traci siÄ™ nigdy
 • Co mieliÅ›my najdroższego w tym grobie sie mieÅ›ci
 • Nigdy nie umierajÄ… Ci, którzy sÄ… kochani
 • Twoja wola staÅ‚a siÄ™ Panie
 • Oczekuje na zmartwychwstanie
 • Niech spoczywa z Bogiem
 • Przyjmij mnie Panie
 • Na zawsze w naszej pamiÄ™ci
 • Nigdy nie zapomnimy Ciebie
 • W krzyżu zbawienie
 • Å»ycie przemija, Pamięć pozostaje